top of page

Boliginstallasjoner

Vi har mange års erfaring med boliginstallasjoner, både innen nybygg og rehabillitering. Har du problemer med jordfeil? Vi fikser også det.

Tele/data og parabol

Vi har mange års erfaring innen tele/datainstallasjoner i bolig og industri. Parabolanlegg ligger også innenfor vår kompetanse. Vi innehar EKOM-autorisasjon.

 

 

Industri- og næringsbygg

Det stilles strenge krav til risikovurdering, samt dokumentasjon av elektriske anlegg i industri- og næringsbygg. ROKNE ELEKTRO innehar mange års erfaring fra denne typen anlegg, og er spesialist på krevende elektriske anlegg med høye krav til strømforsyningen. Dette kan omfatte normalforsyning, generatoranlegg og UPS-anlegg.

 

Tjenester

Benkebelysning på kjøkken

Privatkunde

Belysning over serveringsdisk

Nore Neset Aktivitetshus

bottom of page